Lưu trữ theo thẻ: Trường Fella

Tích cực phòng dịch Virus Corona của Trường Fella

Dịch viêm phổi do Virus Corona từ Vũ Hán như một cơn bão đã ập đến mọi nơi, với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Trường Fella đã có những biện pháp nhằm giúp học viên có những kiến thức cơ bản nhất trong việc phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho các học viên hiện đang học tại trường. Đọc tiếp Tích cực phòng dịch Virus Corona của Trường Fella