Trường Anh ngữ CIP – Clark

Học tiếng Anh lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc, Canada, NZ…) tại TP Clark – gần thủ đô Manila – nước Mỹ thu nhỏ tại Philippines