Trường Anh ngữ SMEAG Capital – Cebu

Trường dạy tiếng Anh lớn nhất Philippines, SMEAG cơ sở Capital đồng thời là trung tâm tổ chức thi chứng chỉ quốc tế TOEIC, TOEFL, BULATS by Cambridge