Lưu trữ theo thẻ: hoat dong cia

Trường CIA – Thi viết tiếng Anh

Cuộc thi viết tiếng Anh theo chủ đề được diễn ra vào chiều tối thứ 6 với tuần suất 2 tuần 1 lần.

Cuộc thi viết tiếng Anh nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng viết, ngữ pháp tiếng Anh. Bài viết được viết như một bài luận với các luận cứ luận điểm mà bạn đưa ra về chủ đề tiếng Anh. Đọc tiếp Trường CIA – Thi viết tiếng Anh

Advertisements