Lưu trữ theo thẻ: thu tuc lam ho chieu

Thủ tục làm hộ chiếu (passport)

I. Hồ sơ làm hộ chiếu passport phổ thông

1. Mẫu tờ khai  xin cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu X01) 

Lưu ý: Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu (passport) không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nếu người xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Đọc tiếp Thủ tục làm hộ chiếu (passport)

Advertisement