Lưu trữ theo thẻ: viet thu bang tieng anh

Cách viết thư tay và email bằng tiếng Anh – Phần 2

VIẾT THƯ TRANG TRỌNG

Nếu bạn biết tên của người bạn định gửi thư đến, hãy bắt đầu bằng Dear Mr (cho đàn ông), Dear Mrs (cho phụ nữ đã có gia đình), Dear Miss (cho phụ nữ chưa có gia đình), Dear Ms (cho phụ nữ chưa có gia đình hoặc nếu không rõ tình trạng hôn nhân), sau đó là tên họ, ví dụ: Đọc tiếp Cách viết thư tay và email bằng tiếng Anh – Phần 2

Advertisement

Cách viết thư tay và email bằng tiếng Anh – Phần 1

Đây là những câu và quy tắc hữu ích cho bạn khi viết thư tay hoặc thư điện tử bằng tiếng Anh.

VIẾT THƯ TAY THÂN MẬT

Hãy bắt đầu lá thư của bạn bằng từ Dear sau đó là tên thường gọi của người bạn định gửi đến, ví dụ: Đọc tiếp Cách viết thư tay và email bằng tiếng Anh – Phần 1