Inoue Naoko – Philinter

♥ Cùng lắng nghe chia sẻ của Naoko về cuộc sống của bạn ấy ở Philinter nhé ♥

My Philinter Life
By: Inoue Naoko

I have stayed in Philinter for eight weeks. These eight weeks were really a precious time for me. It was not an easy decision for me to quit my job and come here to study English. But while studying here, I experienced a lot of things. First of all, I learned that studying English is fun. At first, I needed much time to find words to express myself. But the teachers always waited for me and supported me. They taught me that even if I made many mistakes, I still need to keep trying to speak English because it is the most important thing. Thanks to them, I can enjoy speaking English.
On the other hand, the time I spent with my friend also brought me joy. We discussed about our own hometowns. We went to some islands and water falls. I saw a lot of beautiful spots I had never seen before I could make many new friends.
I thank my friends, my teachers, especially my buddy teacher and me who made the decision to come here. I will keep studying.

” Tôi đã ở Philinter 8 tuần. 8 tuần này thực sự là thời gian quý giá với tôi. Quyết định bỏ việc và đi học Tiếng Anh tại Philippines thì không hề dễ dàng với tôi chút nào. Nhưng khi học tập tại đây, tôi đã có những rất nhiều trải nghiệm. Đầu tiên, tôi học được rằng, Học tiếng Anh rất thú vị. Ban đầu, tôi cần nhiều thời gian để tìm từ ngữ diễn giải được ý của mình. Nhưng giáo viên luôn luôn kiên nhẫn và ủng hộ tôi. Họ dạy tôi ngay cả khi tôi mắc rất nhiều lỗi và tôi vẫn cố nói Tiếng Anh bởi vì đó là điều quan trọng nhất. Nhờ vào giáo viên của mình, tôi có cảm giác thích thú trong việc nói Tiếng Anh.

Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian với bạn bè của mình. Chúng tôi nói chuyện về đất nước của mình. Chúng tôi đi du lịch tới một vài hòn đảo và đất nước. Tôi thấy rất nhiều địa điểm du lịch đẹp mà tôi chưa từng thấy trước khi tôi có những người bạn mới.

Tôi cảm ơn những người bạn của mình, giáo viên và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và cả chính bản thân mình vì tôi đã quyết định tới đây. Tôi sẽ tiếp tục học Tiếng Anh!”

Advertisement