Lưu trữ theo thẻ: dong luc hoc ngoai ngu

Hãy để “bí kíp” của một siêu giỏi ngoại ngữ tiếp lửa cho bạn

Luca Lampariello, anh chàng 35 tuổi với câu nói “Tôi không sống để học ngôn ngữ, tôi học ngôn ngữ để sống một cuộc sống tốt hơn” đã biến cái tưởng không thể thành có thể qua việc thông thạo 11 thứ tiếng. Đọc tiếp Hãy để “bí kíp” của một siêu giỏi ngoại ngữ tiếp lửa cho bạn

Advertisement