Lưu trữ theo thẻ: hoc tu vung

Bốn nguyên tắc thiết yếu để học từ vựng tiếng Anh

1) Nguyên tắc trí nhớ từ vựng bắt đầu từ âm thanh

Đó là vì âm thanh là công cụ cơ bản và đầu tiên để truyền đạt ngôn ngữ. Tự ngàn xưa con người truyền ngôn ngữ từ thế hệ này sang thế hệ khác là bằng nói và nghe. Và dù bạn có đọc thầm bằng mắt các từ vựng ở bất cứ ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì cái vang lên trong đầu bạn là âm thanh chứ không phải là chữ viết sẽ nhảy ra trong đầu bạn. Đọc tiếp Bốn nguyên tắc thiết yếu để học từ vựng tiếng Anh

Advertisement