Lưu trữ theo thẻ: Khóa ACE cấp tốc

Trường Philinter: khóa tiếng Anh cấp tốc ACE dành cho người bận rộn

Từ tháng 8/2016, Trường Anh ngữ Philipinter cung cấp đến học viên khóa học tiếng Anh cấp tốc cho người bận rộn với tên ACE (Authentic Communicative English). Đây là khóa học mới nhưng trong thời gian vừa qua cũng có nhiều học viên Việt Nam tham gia khóa này và được đánh giá tốt và hiệu quả từ người học. Khóa học ACE đáp ứng được nhu cầu của các bạn Việt Nam bận rộn nhưng cần học tiếng Anh một các hiệu quả và nhanh chóng. Đọc tiếp Trường Philinter: khóa tiếng Anh cấp tốc ACE dành cho người bận rộn

Advertisement