Lưu trữ theo thẻ: Lựa chọn tiếng Anh không ngoan

Người ta thường nói cuộc sống vốn không công bằng đúng hay sai?

Vậy trên đời này có tồn tại công bằng hay không? Có thể nhiều thứ đang xảy ra bạn thấy xã hội không công bằng với bạn nhưng vẫn còn tồn tại một thứ rất công bằng bạn biết chưa? Đọc tiếp Người ta thường nói cuộc sống vốn không công bằng đúng hay sai?