Oanh – Julie

Hạnh phúc là khi MICE nhận được chia sẻ thành tích học tập của các bạn học viên sau thời gian mài English nấu IELTS tại Philippines. Chúc Oanh thành công hơn nữa trong kế hoạch học cao học tại Úc và UK nhé!

Oanh là học viên Việt Nam đến từ Hà Nội, bạn học khóa IELTS tại Trường Anh ngữ Pines, Chapis Campus trong 10 tuần. Bạn là tấm gương mà MICE từng thấy. Lần đầu tiên gặp bạn ấy tại Philippines, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, nhưng sau thời gian học tại Philippines và gián đoạn nhiều lần, giờ bạn đã có thành tích thật ngưỡng mộ.

Oanh Pines MICE

Advertisement