Minh Thư (Ti)

My name is Ti (Minh Thư), I am Vietnamese. This is my first time go away from home for long periods. Three months is not too much but enough for me to fully understand that life is like. When I arrived in the Philippines, I was really worried, I’m afraid I will not be able to understand what others say, afraid to miss flight, but thanks for their help, guidance of the people here, I have advantages in during my schedule until I arrived in EV. The first thing I thought when I saw EV isn’t really different from the photos, videos I’ve ever seen. But it’s not too extravagant but for me this is enough.

About schedule of EV, I was a little stunned, even I wanted go back home immediately. Although I already knew schedule here but I don’t think that will stress and fatigue and so on, but now everything is fine and I have adapted to it.

EV Ti cam nhan hoc vien tai EV

Vietnamese students at EV Academy

After one month in EV, I really realized, last time my pronunciation was wrong and also a lot of things need to improve, not just communication. I have received instruction from dedicated teachers MTM (man to man class) to the group class. I really like the academic atmosphere here, everything is fun and dynamic.

I really like presentation class, it helps me feel more confident, not shy anymore and I also am not afraid to communicate with foreigners. I hope after three months, I can improve better than now.

My very special thank for management staff, they are always happy to help me, not uncomfortable when I asked to change schedule several times. I believe that the choice of EV is the place to learn English was the right decision.

Sincerely thank you!

Tạm dịch:

Tôi Minh Thư, đến từ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà trong thời gian dài như vậy. Ba tháng không phải là quá dài nhưng đủ để tôi hiểu đầy đủ cuộc sống như thế nào. Khi đến Philippines, tôi đã thực sự lo lắng, tôi sợ tôi không thể hiểu được những gì người khác nói, sợ lỡ chuyến bay, nhưng nhờ sự giúp đỡ của họ, hướng dẫn của người dân ở đây, tôi có nhiều thuận lợi trong cuộc hành trình đến với Trường EV. Khi thấy EV, điều đầu tiên tôi nghĩ là trường không khác biệt so với hình ảnh, video mà tôi từng xem. Nhưng trường không quá xa hoa nhưng đối với tôi như thế là đã đủ.

Lịch học tại EV làm tôi hơi choáng váng, thậm chí tôi muốn trở về nhà ngay lập tức. Mặc dù tôi đã biết lịch từ trước nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ căng thẳng và mệt mỏi, nhưng bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp và tôi đã thích nghi tốt.

Sau một tháng tại EV, tôi thực sự nhận ra, thời gian qua phát âm của tôi đã sai cũng có rất nhiều điều cần phải cải thiện, không chỉ giao tiếp. Tôi đã nhận được hướng dẫn từ giáo viên tận tụy lớp từ các lớp học 1:1 (man to man) đến các học theo nhóm. Tôi thực sự thích không khí học tập ở đây, tất cả mọi thứ vui vẻ năng động.

Tôi thực sự thích lớp học thuyết trình, nó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn, không nhút nhát nữa và tôi cũng không sợ giao tiếp với người nước ngoài. Tôi hy vọng sau ba tháng, tôi có thể cải thiện tốt hơn so với bây giờ.

Tôi xin gởi lời cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ quản lý, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi, không khó chịu khi tôi hỏi để thay đổi lịch học nhiều lần. Tôi tin rằng sự lựa chọn EV của tôi là nơi để học tiếng Anh là quyết định đúng.

Xin chân thành cảm ơn!

Advertisement