Văn Tâm – CIA

Chia sẻ với các bạn tâm sự của bạn Phan Văn Tâm sau khi hoàn tất khóa học IELTS 12 tuần đảm bảo điểm tại Trường CIA:

Yesterday was the last day in CIA. Firstly I would say thanks to all of my friends, my teachers, especially Genelyn Mission because of her kindness and her affords to help me in studying as well as a remarkable Christmas Eve that she offered to us. Thanks Roy Matos for his/her uniqueness, and such uniqueness make me even more love him/her and people like him. Thanks Xi John Febbe Pie, a fucking terrible teacher with a warm heart lol for many things but i cannot remember anything.

I appreciate the valuable lessons in CIA teaching by them and the joyful memories with Ke Vin, Marix Polaj, and many more people who i don’t have their Facebooks. 

For me, the most important lesson I found out during the last three months is that I started to feel the logics of language which might be helped me study English much faster. 

Besides that, I was so happy to witness someone was inspired by me to pursue their dreams. Even though it was just 10% but it’s enough to me.

Now it’s time to explore Manila in 5 days before coming back to the fucking reality.

Phan Van Tam at CIA IELTS 12 weeks
Phan Van Tam (right) in CIA IELTS class
Phan Van Tam at CIA IELTS course
Tam (front) with other friends on a weekend activity

Tạm dịch:

Hôm qua là ngày cuối cùng của tôi tại CIA. Trước hết, tôi xin gởi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè của tôi, giáo viên, đặc biệt là giáo viên Genelyn Mission vì lòng tốt bụng và sẵn sàng để giúp đỡ tôi trong học tập cũng như mang đến một đêm Giáng sinh không thể nào quên. Xin cảm ơn Roy Matos vì sự khác biệt và độc đáo đã làm cho tôi thêm yêu con người như vậy. Cảm ơn Xi John Febbe Pie, một giáo viên trên cả tuyệt vời với một trái tim ấm áp vì nhiều điều, nhưng tôi không thể nhớ bất cứ điều gì 🙂

Tôi đánh giá cao những bài học giá trị của CIA những kỷ niệm vui vẻ với Ke Vin, Marix Polaj, và nhiều hơn nữa những người mà tôi không có Facebooks của họ.

Với tôi, tại CIA, tôi đã tìm ra được bài học quan trọng nhất sau 3 tháng học tập đó chính là tôi đã tìm ra được tính logic trong tiếng Anh, việc này sẽ giúp tôi học tiếng Anh nhanh hơn rất nhiều

Bên cạnh đó, tôi đã rất hạnh phúc khi thấy người tôi truyền cảm hứng đã thành công trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Dù chỉ là 10% nhưng với tôi đã là quá đủ.

Giờ là thời gian để tôi khám phá Manila trong 5 ngày tới trước khi trở lại với cuộc sống quê nhà.

Advertisement