Thế Anh – CIA

How do you think about studying English in Philippines?

(Bạn nghĩ thế nào về việc học tiếng Anh tại Philippines?)

Anyway I would like to share with you about Phan The Anh (Andrew) experience that his feeling when he came to Philippines to study English, especially learning in Cebu International Academy:

(Đây là chia sẻ cảm nhận của bạn Thế Anh khi anh đến với Philippines để học tiếng Anh, đặc biệt là hiện đang theo học tiếng Anh tại CIA – Cebu International Academy).

In all places that I had travel before, each place had made a strong impression on me. But after all, Cebu Philippines had taken a special feeling which I never forget as long as I live.

(Trong tất cả những nơi mà tôi đã đến trước đó, mỗi nơi đều để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong tôi”. Nhưng sau tất cả, Cebu Philippines đã cho tôi một cảm giác rất đặc biệt mà tôi không bao giờ quên miễn tôi còn sống).

theanh3The first thing I felt in Philippines was the hot climate which was very similar with the Southern in my country Vietnam. This experience made me felt that like I stayed in my home although this country was the first one I had travelled outside from my hometown. Also that, in Cebu had a local specialty was mango which fruit was very popular in the area where I live.

(Điều đầu tiên, Philippines có khí hậu nóng rất giống với miền Nam Việt Nam. Điều này làm tôi cảm thấy như tôi ở lại trong nhà mặc dù đây là lần đầu tôi đi xa quê hương. Ngoài ra, ở Cebu có một đặc sản địa phương là xoài nổi tiếng trong khu vực tôi ở).

theanh2Secondly, I came here in Philippines, exactly was in Cebu International Academy to trained my English skills which will be very important if I want to study abroad. I chose this one because this nation had been in top ten country that using English in the world (extract from Wikipedia). After almost seven weeks training in here, I recognized that my English skills had improved obviously especially in speaking and writing. And I think that I will reach my target band score five point five after I finish my course three months in here.

(Điều thứ hai, tôi đến Philippines – Cebu International Academy để  được rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh điều mà sẽ rất quan trọng nếu tôi muốn đi du học. Tôi chọn Philippines bởi vì đây là quốc gia thuộc  top 10 nước sử dụng tiếng Anh trên thế giới (trích từ Wikipedia). Sau gần bảy tuần học tập tại đây, tôi nhận ra rằng các kỹ năng tiếng Anh của tôi đã được cải thiện rõ ràng nhất là kỹ năng nói và viết. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ đạt được mục tiêu của tôi được 5.5 điểm sau khi tôi hoàn thành khóa học ba tháng ở đây).

theanh4

Finally, although Philippines was very famous with English but you will never be forget with the scenery in here: fresh air, blue sky, clean water and go on… For example, in my case is Nalusuan Island and Oslob. In first place, you can snorkel and see a wonderful view under the sea with coral and many colorful fishes. And with Oslob, where is well-known with the whale shark, you can dive and take some pictures with that huge fish.

(Cuối cùng, mặc dù Philippines đã rất nổi tiếng với tiếng Anh, nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ quên với phong cảnh ở đây: không khí trong lành, bầu trời xanh, nước sạch, … Ví dụ, trong trường hợp của tôi là đảo Nalusuan và Oslob. Là nơi đầu tiên, bạn có thể lặn xuống và nhìn thấy một khung cảnh tuyệt vời dưới biển với san hô và nhiều loài cá đầy màu sắc. Và với Oslob, nơi nổi tiếng với những con cá voi, bạn có thể lặn chụp hình với loài cá khổng lồ này).

In conclusion, Philippines is the place that you should try one time to visit if you have a chance because of the view, education, people and you will regret if you do not come here.

(Tóm lại,  Philippines là nơi mà bạn nên đến thử một lần nếu có cơ hội bởi phong cảnh đẹp, giáo dục, con người ở đây và chắc chắn bạn sẽ  giờ hối hận nếu không đến đây).

Advertisement